صفحه اصلی اخبار معماری عکسخانه بانک مقالات نمایه نشریات درباره ما تماس با ما irac
shopfairs

/ نمایه نشریات


فصلنامه معماری و فرهنگ ، شماره ۲۶

معماری و فرهنگ، نشریه علمی - تخصصی و موضوعی در زمینه معماری و شهرسازی می باشد که متعلق به دفتر پژوهشهای فرهنگی است. این نشریه با رویکردی فرهنگی به بازتاب تاثیرات معماری و شهرسازی بر فرهنگ جامعه می پردازد.و لذا دارای ارزش زیادی برای انسان‏شناسان و فرهنگ شناسان می باشد.


معماری و فرهنگ، نشریه علمی - تخصصی و موضوعی در زمینه معماری و شهرسازی می باشد که متعلق به دفتر پژوهشهای فرهنگی است. این نشریه با رویکردی فرهنگی به بازتاب تاثیرات معماری و شهرسازی بر فرهنگ جامعه می پردازد.و لذا دارای ارزش زیادی برای انسان‏شناسان و فرهنگ شناسان می باشد.

 مدیر مسئول و سردبیر نشریه فوق دکتر حسین سلطان زاده می باشد.شورای علمی نشریه عمدتا از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه شهرسازی و معماری تشکیل شده است اما چندین  جامعه شناس، انسان شناس و فیلسوف  ( پرویز پیران ،ناصر فکوهی و محمد ضیمران) نیز در میان آنها حضور دارند و این امر به بین رشته‏ای شدن رویکردهای مجله یاری بیشتری می رساند.

شماره حاضر این نشریه به معماران معاصر اختصاص یافته است که سر دبیر محترم نشریه در سرمقاله خود با عنوان نقش روز افزون نقش معماران از آن نام می برد و با برررسی روند نقش معمار و معماری از گذشته تا به حال ، از نحوه انتخاب معماران و تخصص آنان، پیوند و آمیزش جنبه های طراحی با تجربه های مربوط به ساخت بنا، طی فرآیندی حرفه ای و اجرایی و در طول زمان توسعه دانش و مهارت خویش (آنان)، تا ارزیابی آنان به صورت عینی و قضاوت دیگران، و سپری کردن مراحل و مراتب حرفه ای به  دست یافتن به عالی ترین جایگاه یعنی دست یافتن به مقام معمار می گوید.

او رهیافتن به مراتب عالی هنری و معماری را نیازمند به آگاهی از برخی منابع عرفانی و ادبی و آشنایی با فرهنگ و هنر متعالی جامعه می داند و می افزاید:

بر اساس اسناد موجود آشکار است که بعضی از معماران برجسته در یک یا دو هنر دیگر مانند: موسیقی ، خوشنویسی،ادبیات،نقاشی و مانند آن تبحر داشتند.

مدیر مسئول نشریه ، نقش معماران در گذشته را عالی ترین مرتبه می داند و می گوید: جایگاه معماران برجسته چنان بود که بر اساس اسناد موجود حکم و فرمان معماران عالی رتبه توسط بالاترین مقام کشوری تهیه و تایید می شد.اما از اوایل دوره قاجار از یک سو به علت توسعه شهر و از دگر سو به علت عدم وجود تشکیلات حرفه ای منسجم و نیز دستگاه های نظارتی ، به تدریج اهمیت و شان این مرتبه و جایگاه معماری تنزل کرد ، به گونه ای که واژه های معمار و بساز بفروش بتدریج از این دوره به بعد معنایی جدید و امروزی یافتند.

دکتر حسین سلطان زاده یکی از پیامدهای بسیار مهم ضعف دانش معماری را از دوره قاجار ، اقتباس نادرست و عدم ناسازگاری ایده های طراحی بناهای آیینی معماری اسلامی سایر کشورها با خصوصیات محیطی و فرهنگ کشور ما و پیامد دیگر آن را نشان ضعف و سستی در برابر رواج معماری اروپایی می داند و افزون بر این به عدم توسعه معماری ایرانی هم زمان با دگرگونی های فنی ، سیاسی و اجتماعی اشاره می کند.

وی در ادامه با بررسی عوامل موثر بر شکل گیری فضاهای معماری می گوید:

تا پیش از دوران تجدد فضاهای معماری و شهری به گونه ای بود که فضا بیش تر تحت تاثیر عوامل و پدیده های مادی ، محیطی و فرهنگی قرار داشت.سنت نقش بسیار چشمگیر و تعیین کننده ای در چگونگی صورت بندی فضا داشت.این نکته کما بیش در بسیاری از فرهنگ های کهن معماری قابل مشاهده است.در دوره مدرنیسم مخالفت با گذشته گرایی ، سادگی بنا و به حداقل رساندن تزئینات ، توجه به کارکرد ،انطباق فرم و کارکرد و استفاده از سازه های جدید از جمله اصول ، قواعد و روش های معمول در دوران مدرنیسم بود.از دهه 1960 بتدریج انتقاد از مدرنیسم به سبب بی توجهی به تاریخ و فرهنگ شدت یافت و پست مدرنیسم شکل گرفت.گروهی از معماران که به ÷ست مدرنیسم روی آورده بودند ، در آثار خود از برخی عناصر ، مصالح ، ترکیب ها و نشانه های سنتی تاریخی استفاده می کردند و به این ترتیب تلاش می نمودند با فرهنگ و تاریخ ارتباط برقرار کنند.حاصل این تلاش ها در عرصه معماری البآ منجر به نتایج چندان مطلوب و عالی نشد و از لحاظ مفهومی و محتوایی غالبآ ارتباط مناسبی با فرهنگ و تاریخ برقرار نمی شد.این نگرش پس ار دو دهه مورد انتقاد و به تدریج مورد کم توجهی قرار گرفت.

اینک در دوره ای بسر می بریم که عصر یک سبک یا نگرش غالب گذشته است و نگرش ها ، گرایش ها و سبک های متنوعی به صورت هم زمان وجود دارند و بسیاری ار آنها می توانند وجود داشته و به حیات خود تا مدتی ادامه دهند.زیرا از یک سو معماری ، هنری پیچیده ، چند کارکردی ، و جند سویه است و از سوی دیگر تعدد و تنوع اهداف طراحی ، مقاصد کارفرما ،نوع استفاده کنندگان ، شرایط محیطی و امکانات اقتصادی و هم چنین دیدگاه های معماران به گونه ای است که نمی توان مانند چند قرن پیش و حتی نیم قرن پیش در پی دستورالعمل ها ، رهنمودها و قواعد ثابتی برای همه گشت و این کثرت گرایی -نه همه کارها و نگرش ها- را باید پذیرفت.در شرایط امروز که پیش تر ساتمانهایی که درون بافت های شهری بر اساس ضوابط موجود و به طور عمده با توجه به ملاحظات اقتصادی و سودجویانه طراحی و ساخته می شوند ، از لحاظ هنر معماری در سطح بسیار نازل قرار دارند که تنها ملاحظات اقتصادی را ، به صورت های گوناگون و در مقیاس های متفاوت ، مورد توجه قرار می دهد.

دکتر حسین سلطان زاده

 

در ادامه به معرفی معماران معاصر جهان ، اندیشه ها و گرایشها و ویژگیهای آنان  پرداخته می شود.

 

*اولین یاداشت "مصاحبه با زاها حدید معمار عراقی الاصل"

 • اکبر برزگری مولان

 

*دومین یاداشت، "معرفی اندیشه های ژان نوول و آثار او"

 • جمال الدین سهیلی

 

*سومین یاداشت ، "ژان نوول و رو ح مکان در موزه که برانلی"

 • ماندانا یزدان شناس

 

*چهارمین یاداشت ، "ریکاردو لگورتا ( رنگ و نور )"

 • ترجمه : احمد بدرطالعی

 

*پنجمین یاداشت ، "میکائیل حسین اف"

 • ناصر خداوردی جعفری

 

*ششمین یاداشت ، "کن یانگ, معمار آسمان خراش های زیست اقلیمی"

 • ژاله صابر نژاد

 

*هفتمین یاداشت ، "تعامل سنت و مدنیته ( در آثار بالکریشنا دوشی در معماری معاصر هند)"

 • فرزانه سفلایی

 

*هشتمین یاداشت  ، "معماری کثرت گرا و نقش روز افزون معماران"

 • حسین سلطان زاده

یاداشت حاضر با بیان اینکه تنوع فعالیت ها و در پی آن گوناگونی کارکردهای فضاهای معماری بسیار متنوع شده و موجب نوعی کثرت گرایی بر فضای معماری حاکم شده است به بیان این ضرورت می پردازد که معماری نیز می تواند با گرایش های متنوع و برای مقاصد و اهداف بسیار گوناگون هماهنگ شود ، در این حالت نقش معماران به عنوان کسانی که می توانند در حوزه های نظری مانند حوزه های اجتماعی ، روانشناسی ، فلسفی ، محیط زیست ، زیست شناسی ، تاریخ ، فرهنگ و مانند آن بیاندشند و فضاهایی مناسب با ان نگرش خلق کنند ، بسیار مهم و سنگین شده است.و لذا برخی از معماران دیگر تنها در اندیشه ساختن و بنا کردن نباید باشند ، بلکه لازم است متناسب با تحولات فرهنگی ، علمی و تکنولوژیک و گسترش علوم در سایر عرصه ها ، دانش و نگرش خود را توسعه دهند.

 

*نهمین یاداشت ، "معرفی فرشید موسوی"

 • ندا ضیاء بخش

 

*دهمین یاداشت ، "فرانک گهری"

 • زهرا مساوات

 

*یازدهمین یاداشت ، "سانتیاگو کالاتراوا"

 • راضیه دوستی

 

*دوازدهمین یاداشت ، "بررسی مدل ارتباطی استفاده از استعاره تصویری در طراحی معماری"

 • ساناز لیتکوهی-فرهنگ مظفر

 

*سیزدهمین یاداشت ،" منطقه گرایی انتقادی ( معماری مدرن و هویت فرهنگی)"

 • ترجمه ایمان رئیسی

 

در این یاداشت از پدیده جهانی سازی و هم زمان از تخریب نامحسوس گفته می شود.در ادامه با سوالی ذیل روبرو می شویم :

آیا به منظور مدرنیزاسیون ، لازم است که فرهنگ قدیمی را که دلیل بودن یک ملت است کنار بگذاریم؟تاریخ انتشار : 23/5/1387 | 8614 بازدید | نسخه قابل چاپ


نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :