صفحه اصلی اخبار معماری عکسخانه بانک مقالات نمایه نشریات درباره ما تماس با ما irac
shopfairs

/ نمایه نشریات


فصلنامه آبادی،شماره نوزدهم-دوره جدید

این شماره از فصل نامه آبادی با عنوان مسجد و فضای مذهبی می باشد.در ادامه گزینه ای از آنچه از متن سخن سر دبیر برداشت می شود ، را در زیر می خوانیم:تولد مساجد ، آغاز ایجاد خاطره های معنوی شهری است و این خاطره های پایدار به مثابه مکان های مذهبی فی نفسه پاک ساخته می شود و پاک می ماند...

 

این شماره از فصل نامه آبادی با عنوان مسجد و فضای مذهبی می باشد.در ادامه گزینه ای از آنچه از متن سخن سر دبیر برداشت می شود ، را در زیر می خوانیم:تولد مساجد ، آغاز ایجاد خاطره های معنوی شهری است و این خاطره های پایدار به مثابه مکان های مذهبی فی نفسه پاک ساخته می شود و پاک می ماند . و بی شک به سبب توحیدی بودنشان ریشه در یک خاک دارد . این خاک خدایی شاید برای ساختن مساجد و پرستش گاهها در هر دین بهانه ای بود برای بدست آوردن این دلها ، چه شایسته خواهد بود که دلها، همچون مکانهای عبادت پاک و زیبا باشند .

 

همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست

                                         همه با خانه عشق است چه کنشت

 

*اولین مقاله با عنوان « الگو شناسی عمومی مساجد ایرانی » نوشته حامد زرین کمری به شناخت الگوها و ارکان اساسی بناهای مذهبی پرداخته خواهد شد که قابلیت پژواک و سلایق امروزی جامعه را بصورت بالقوه دارا  می باشد .

 

*در دومین مقاله با عنوان « رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری » نوشته حامد کامل نیا می خوانیم :

در این گفتار مبحث رنگ در معماری بعنوان یک صورت سمبلیک از دو منظر قابل توجه است :

در بخش نخست تعریفی از رمز شناسی رنگ مورد نظر است ، و در قسمت دوم آنچه بیشتر مورد توجه است بعد متافیزیکی رنگ بعنوان یک صورت سمبلیک در معماری آیینی است .

 

*سومین مقاله با عنوان « طرح کالبدی مسجد و رضایتمندی نماز گزاران »

در این مقاله برای نشان دادن چگونگی تاثیرگذای طرح کالبدی بر رضایتمندی نمازگزاران ، ابتدا فعالیت هایی که در مسجد رخ می دهد بررسی شده و با مقایسه رضایت مندی در چند مسجد مختلف تهران ، چگونگی تاثیر طرح کالبدی مساجد مختلف بر رضایتمندی تحلیل می شود.

 

*چهارمین مقاله «معمار ، معبد ،مؤمن»

این نوشتار بر پایه این فرضیه بنیان گرفته است که رابطه مستحکمی بین فضای معماری معابد با جهان بینی و نحوه نگرش دینی به حقیقت و دین وجود دارد.

با پذیرش این موضوع که هر شکلی واجد با معنایی است و معنا مقدمه لازم برای خلق شکل است ، معماری معبد ، ابعاد پنهان ، باورها ، نگرش ها ، اعتقادات و اعمال دینی در آئین های مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

*پنجمین مقاله با عنوان  «مساجد و مراکز اسلامی در ایالات متحده امریکا»

در این مقاله نقش مساجد در کشورهای اسلامی به عنوان فضایی مذهبی ، آموزشی و نیز مکانی که پذیرای عملکرد های اجتماعی است ، با بیان نقش مساجد و مراکز اسلامی در ایالات متحده آمریکا مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. 

 

*ششمین مقاله با عنوان  «روند ایرانی شدن طرح مساجد در عصر سلجوقی»

در این مقاله مساجد عصر سجلوقی ، پیشرفت ها  و ویژگیهای معماری آن و جریان ایرانی شدن طرح آنها ، ضمن مطالعه موردی مسجد جامع اصفهان ، بررسی می شود.

 

*هفتمین مقاله با عنوان «مسجد جامع سلطان قابوس»مسقط ، عمان

در این مقاله ، نویسنده چند دهه تاریخ اخیر معماری را دوران تولد و مرگ شیوه های معماری می نامد و با تاکید به افول معماری در چند دهه اخیر ، مسجد جامع سلطان را نمونه ای نادر ارزیابی می کند که در تاریخ معاصر معماری با پشتوانه معماری کلاسیک شکل گرفته و با کیفیتی شایسته اجرا شده است.

 

*هشتمین مقاله با عنوان «نگاهی به مساجد معاصر جهان»

نویسنده یاداشت حاضر با بیان اینکه معرفی و انتخاب مساجد ذکر شده ( در مقاله ) ، لزوماً به عنوان نمونه هایی موفق در این زمینه نبوده ، بلکه منظور اصلی ، آشنایی معماران و طراحان ایرانی با مواضعی است که منجر به تحقق یک معماری اصیل و امروزین خواهد شد ؛ رویکردی که اگر در کشور ما فارغ از تمامی شرایط ، بر ضابطه شایستگی طرح پیشنهادی استوار شود ، می تواند در بازیابی جایگاه از دست رفته معماری ایران در طراحی مساجد معاصر تاثیر فراوانی داشته باشد.

 

*نهمین مقاله با عنوان «نجف اشرف و طرح توسعه حرم امام (ع)»

 

*دهمین مقاله با عنوان «طراحی شهری دسترسی شرقی و جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) »

یاداشت حاضر به معرفی پروژه فوق می پردازد که در سال 1374 به مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان واگذار گردید.

براین اساس پروژه حاضر به منظور پاسخگویی به برخی از نیازهای عاجل و فوری ناشی از توسعه حرم در « محدوده جنوب شرقی » تهیه گردیده است و با توجه به موقعیت ممتاز شهری حرم مطهر ،علاوه بر پیش بینی کاربری ها و شبکه معابر جدید مورد نیاز در محدوده ای به وسعت 30 هکتار ، مطالعات طراحی شهری مسیرهای شرقی و جنوبی حرم نیز در دستور کار بوده است.در ادامه خلاصه ای از سوابق تاریخی شهر ری و بررسی ساختار آن ، آمار زوار حرم حضرت عبدالعظیم ( ع ) ، مشکلات اصلی موجود محدوده جنوب شرقی حرم ، چشم انداز توسعه و اهداف و راهبردها و  نهایتآ برنامه و طرج پیشنهادی  آن ارائه خواهد شد.

 

*یازدهمین مقاله با عنوان « معماری مقدس و ساختار شکننده معاصر »

در این مقاله سعی شده است بعضی از اقدامات شاخص تر در حوزه های توسعه عتبه که به تغییرات شتابزده و منطبق با سلایق شخصی ختم گردیده است اشاره شود و با طرح دیدگاه ها ، بازتاب های این فعالیت ها مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

 

*دوازدهمین مقاله با عنوان «معماری و طرح توسعه جنوبی حرم حضرت معصومه (س)»

 

*اما سیزدهمین یاداشت بیان یک دیدگاه می باشد.نوسنده محترم با عنوان « طراحی مسجد در دانشکده های معماری » و البته با نگاهی منتقدانه می نویسد :

معماری نیاکان ما یک معماری معناگرا ، دانایی محور و هوشمندانه است که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شده است ، لیکن متاسفانه این ریسمان ها سال هاست که گسسته شده و فقط تارهای باریکی ار آن بای مانده است و از نسل معماران سنتی تعداد قلیلی باقی مانده اند ...

 و در نهایت درباره معماری معاصر آیینی می نویسد:

آنچه در موضوعات مرتبط با معماری مسجد به وضوح مشاهده می شود ، نابسامانی ساخت و ساز مساجد ، نه تنها در عرصه طراحی و اجرا بلکه در حوزه مباحث نظری است و اکثر آثار نوشتاری به تعریف و تمجید از بناهای تاریخی می پردازد ، نه بیان معارف و ارزش های معنوی آنها.

 

*چهاردهمین یاداشت با عنوان «تحلیلی بر قوانین مرتبط با معماری مساجد»

 

*پانزدهمین مقاله با عنوان « معرفی چهار مسجد از معماری معاصر کشورهای اسلامی»

معرفی :

1.مسجد کرنیش ( جده )

2.مسجد سعید ناوم (جاکارتا)

3.مسجد مجلس ملی ترکیه

4.مسجد حضرت امیر (ع)-( تهران )

 

*شانزدهمین مقاله با عنوان « کلیسای سانتو ولتو دی جزو »

 

*هفدهمین مقاله با عنوان « محورهای توجه با کاربری مذهبی در روند تهیه طرح های شهر سازی»

 

*هجدهمین مقاله با عنوان « شناسایی سرمشق های شهر سازانه از سوگواری آیینی محرم در هویت دهی به محلات یزد »

در مقدمه مقاله حاضر نویسنده با طرح مساله بحران هویت و نقدی به جا می نویسد:

شهر ایرانی چون از خواب آشفته نوپردازی بر می خیزد ، دیروزش را بی بازگشت و امروزش را بیگانه با هویت خود می بیند.اما گریز از این کابوس ممکن نیست.برای حرکت به سوی فردا نپذیرفتن اقتضائات امروز و آگاهی از درس های دیروز ضروری است.

در این مقاله فعالیت های آیینی به عنوان نمود اجتماعی عرصه عمومی مرز دیروز و امروز را در نوردیده اند ، اما در کالبد امروزین خود بیگانه حس می کنند.این چنین است که بحران هویت نمود عینی می یابد.اینک معماران و شهر سازان می توانند با نگاه به این تحرکات اجتماعی ، کالبدی فراخور آن تهیه کنند.

 

*نوزدهمین یاداشت با عنوان « واحه های آسیای مرکزی»

 

*بیستمین یاداشت با عنوان « شهر ساز حقوق دان یا حقوق دان شهرساز»

 

*بیست و یکمین مقاله با عنوان « فرکتال ها و شهر سازی»

مقاله حاضر نگاه از زاویه شکل شناسی ریاضی به توسعه ارگانیک شهری است.سردبیر محترم آبادی در مقدمه مقاله حاضر می نویسد :

فصلنامه آبادی نه برای تایید دیدگاه مولف نظریه پرداز آن ، بلکه به عنوان طرح دیدگاه های مختلف در شکل شناسی شهری اقدام به نشر این مقاله می نماید.نگاه فصلنامه به فرکتال ها در شهرسازی ، نه جستجو به دنبال سبکی جدید در شهرسازی ، بلکه باز کردن دامنه نگاه شهرسازان ما است.

 

 

*بیست و دومین ، نشست اختصاصی آبادی با دکتر مهدی حجت با محوریت « سنت در معماری : هم اصیل ، هم به روز »

دکتر مهدی حجت شخصیت شناخته شده ای در عرصه معماری و فرهنگ این کشور است.اگر وی را در میان دانشجویان و دست اندرکاران عرصه معماری و شهرسازی بیابیم به لحاظ ارائه اندیشه و مبانی و تئوری معماری و نیز فن بیان و سخن وری که نشان از تسلط و دانش و بینش او در این زمینه دارد، او را در خواهیم یافت.او با آن دسته که سنت گرایی وی را بدون روح امروزی و صرفاً تقلید از گذشته می دانند ، مخالف است و در این خصوص به بیان سنتی بودن و نوبودن می پردازند ، با این تفسیر که اصیل بودن و امروزی بودن همواره از ویژگی های سنت است و بر این معنای سنت گرایی افتخار می کنند.اما نشست اختصاصی آبادی با وی در خصوص مسجد و فضای دینی است.تاریخ انتشار : 23/5/1387 | 4853 بازدید | نسخه قابل چاپ


نظرات

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :