صفحه اصلی اخبار معماری عکسخانه بانک مقالات نمایه نشریات درباره ما تماس با ما irac
shopfairs

/ یاداشت


ضد آرمان شهر، حجت الله اصیل"برگی از آرمان شهر در اندیشه ایرانی"

همانگونه که پیشتر گفتیم، فارابی درباره نظام آرمانی خود چیزی نمی گوید، اما از آنجا که به شرح گونه های دیگر مدینه می پردازد، تا حدی ارزش های اخلاقی و رفتارهای سیاسی را می شناساند.زیرا مدینه های "غیرفاضله" در اخلاق تباهند و افزون بر معیارهای اخلاقی، سایه روشنی از فلسفه سیاسی و اقتصادی و بینش انسانی او آشکار می شود.از این رو نگاهی اجمالی به آنها می اندازیم.

همانگونه که پیشتر گفتیم، فارابی درباره نظام آرمانی خود چیزی نمی گوید، اما از آنجا که به شرح گونه های دیگر مدینه می پردازد، تا حدی ارزش های اخلاقی و رفتارهای سیاسی را می شناساند.زیرا مدینه های "غیرفاضله" در اخلاق تباهند و افزون بر معیارهای اخلاقی، سایه روشنی از فلسفه سیاسی و اقتصادی و بینش انسانی او آشکار می شود.از این رو نگاهی اجمالی به آنها می اندازیم.

فارابی مدینه های متضاد با مدینه فاضله را چهار دسته می داند:
مدینه جاهلیه، مدینه فاسقه، مدینه مبدله و مدینه ضاله.مدینه جاهلیه خود دارای گونه هایی به شرح زیر است.
۱.مدینه ضروریه که هدف شهروندان آن بسنده کردن به ضروریاتی است که برای حفظ و بقای نسل لازم است.بنابراین آنان تنها در بند خوردن، نوشیدن و پوشیدن و آمیزش هستند.

۲.مدینه بداله که هدف شهروندانش دستیابی به مکنت است و توانگری برای آنان، نه وسیله بلکه هدف زندگی است.

۳.مدینه خست و شقوت که هدف شهروندان آن، بهره مند شدن از لذت هایی مانند خوردنیها و نوشیدنیها و زنان (منکوحات) است و به لهو و لعب علاقه بسیار دارند.

۴.مدینه کرامت که هدف شهروندانش رسیدن به ارزش های اشرافی است و می خواهند "ممدوح و مذکور و مشهور امت ها" باشند.

۵.مدینه تغلبیه که قصد  و هدف مردم آن قهر و غلبه بر دیگران است و برای رسیدن به لذت های حاصل از چیرگی بر دیگران می کوشند.

۶.مدینه جماعیه یا مدینه احرار (دموکراسی) که هدف شهروندان آن آزادی است و هیچ امری را مانع ارضای امیال و هوس های خود نمی دانند.

در مدینه فاسقه، آراء و عقاید مردم، همان آراء و عقاید مردم مدینه فاضله است، مردم سعادت را می شناسند و به خداوند و نظام ماوراءالطبیعه باور دارند.اما کردار و رفتارشان مانند مردم مدینه جاهلیه است.در حقیقت رفتار آنان با پندارشان هماهنگ نیست.

در مدینه مبدله آراء و عقاید گذشته مردم همان آراء و عقاید مردم مدینه فاضله است، لکن در گذر زمان دگرگونی پذیرفته و آراء و عقاید دیگری پیدا شده و کردار و رفتار مردم نسبت به گذشته واژگونه گشته است.

در مدینه ضاله مردم برای زندگی بازپسین، همان سعادت مردم مدینه فاضله را می خواهند اما درباره خداوند و موجودهای ثوانی و عقل فعال، آراء و عقایدی فاسد پیدا کرده اند.تاریخ انتشار : 22/5/1387 | 4155 بازدید | نسخه قابل چاپ


نظرات

- حجتاللهاصیل
فارابی درباره ی آرمانشهر به کفایت سخن گفته است .اما شرح و تفصیل آن روشن نیست تنها به خط زی فرودی جامعه آرمانی بسنده کرده است و از این رو جزئیات نظام آرمانی او برای خواننده روشن نیست. بر عکس مقتدای او افلاطون که همه ی موضوعات را به روشنی شرح داده است. بنابراین فارابی در شرح آرمانشهر پر سخن است اما سخن او کلی است و شرح روشنی از قسمت های مختلف آرمانشهر(مدینه فاضله) به دست نمی دهد.

نام :

ایمیل :

نظر :

کد امنیتی :