صفحه اصلی اخبار معماری عکسخانه بانک مقالات نمایه نشریات درباره ما تماس با ما irac
shopfairs

نمایه نشریات


شباک-نشریه انجمن علمی معماری دانشگاه کاشان-سال اول-شماره دوم-پاییز 1386

در سخن سردبیر می‌خوانیم:برای داشتن جامعه‌ای برتر و بهتر، همراه با تکنولوِِژی‌های پیشرفته تر، مسئولیت مهم علم آموزی و تولید علم بر عهده دانشجویان و مهندسانی است که با فراگیری مسائل جدید، راههای پیشرفت و ترقی را برای جامعه عزیزمان فراهم ... ادامه ...


گلستان هنر- تاريخ هنر و معماری ايران زمين - شماره 9 - پاييز1386

در این شمارۀ گلستان هنر به ادامۀ واژۀ «هنر» پرداختهایم. «هنر» یکی از واژگان پرکاربرد مشترک در میان اهل نظر و عمل و عامۀ مردم است و به همین سبب نیز بر معناهای متفاوت و متضادی دلالت کرده است و میکند. پرداختن به تاریخ هنر یا به دست دادن تعریفی از آن، ... ادامه ...


فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره17و18

سردبیر محترم جستارهای شهرسازی بدون آنکه سخنی از محوریت این شماره از نشریه برده باشد ، اهم مطالب نشریه را به مقوله زیبایی و نهایتآ شهرزیبا اختصاص داده است.در سخن اول می خوانیم:"زیبایی ، مقوله انسانی است ، آن چیزی است که از راه حواس انسان دریافت ... ادامه ...


فصلنامه صفه ، شماره 42

صفه نشريه تخصصي دانشكده معماري و شهرسازي است و از سال 1369 تا كنون 37 شماره از آن منتشر شده و نحوه انتشار آن دو شماره در سال مي‌باشد. مقاله‌هاي اين نشريه در زمينه‌ بررسي گذشته و حال معماري و شهرسازي ايران و جهان ، مباني نظري و رويدادهاي مربوط به حوضه ... ادامه ...


ماهنامه شهرداری ها شماره ۷۸

این شماره از نشریه شهرداریها به موضوعیت گردشگری شهری می پردازد و در خصوص جایگاه شهرداری‌ها به عنوان نهادهای تاثیر گذار اشاره داشته است.در ابتدای یادداشت سر‌دبیر از گردشگری شهری به منظور ارضای نیازهای فراغتی مستمر درفضاهای باز درون شهری و نیز در ... ادامه ...


فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره17و18

سردبیر محترم جستارهای شهرسازی بدون آنکه سخنی از محوریت این شماره از نشریه برده باشد ، اهم مطالب نشریه را به مقوله زیبایی و نهایتآ شهرزیبا اختصاص داده است.در سخن اول می خوانیم:"زیبایی ، مقوله انسانی است ، آن چیزی است که از راه حواس انسان دریافت ... ادامه ...


فصلنامه معماری و شهر سازی شماره 85

در یاداشت سر دبیر می خوانیم:ما در جهانی زندگی می کنیم که بر پایه سرمایه داری بنا گردیده و شکافی عمیق را میان اقتصاد و وجدان پدید آورده است.این موقعیت ما را در هزار تویی از تصاویر مختلف قرار داده که دیگر امکان درست فهم تسلسل ، و نحوه تاثیرگذاری آنها بر ... ادامه ...


فصلنامه معماری و فرهنگ ، شماره ۲۶

معماری و فرهنگ، نشریه علمی - تخصصی و موضوعی در زمینه معماری و شهرسازی می باشد که متعلق به دفتر پژوهشهای فرهنگی است. این نشریه با رویکردی فرهنگی به بازتاب تاثیرات معماری و شهرسازی بر فرهنگ جامعه می پردازد.و لذا دارای ارزش زیادی برای انسان‏شناسان و ... ادامه ...


فصلنامه هنرهای زیبا ، شماره ۲۹

نشریه هنرهای زیبا نشریه تخصصی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران می باشد.هدف این نشریه انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های هنر ، معماری و شهرسازی می باشد.ضمنآ نوشتارهای علمی-پژوهشی،تحلیلی،در زمینه های هنر،معماری و شهرسازی ،طراحی ... ادامه ...


فصلنامه آبادی،شماره نوزدهم-دوره جدید

این شماره از فصل نامه آبادی با عنوان مسجد و فضای مذهبی می باشد.در ادامه گزینه ای از آنچه از متن سخن سر دبیر برداشت می شود ، را در زیر می خوانیم:تولد مساجد ، آغاز ایجاد خاطره های معنوی شهری است و این خاطره های پایدار به مثابه مکان های مذهبی فی نفسه پاک ... ادامه ...


صفحات : اولین | 1 | 2 | آخرین